Privacyverklaring Ruimte Makers

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor personen en verderstrekkende verplichtingen voor verwerker, verantwoordelijke, beheerder en sub- verwerkers van persoonsgegevens. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Ruimte Makers verzameld worden. Het is daarom van belang dat u op de hoogte bent van wat ermee wordt gedaan en hoe u uw wensen m.b.t uw gegevens kunt aangeven.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Ruimte Makers met persoonlijke gegevens omgaat.

1. Toepassing

Ruimte Makers, gevestigd te 5211 WC ’s-Hertogenbosch aan de Havenstraat 15B en ingeschreven bij het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 76284417, rechtsgeldig vertegenwoordig door Marieke van der Velden en Alexia Pnevmatikos
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten die Ruimte Makers aanbiedt.

2. Ruimte Makers respecteert uw privacy

Ruimte Makers respecteert uw privacy en zorgt er goed voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Om zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij uw gegevens nodig, maar uitsluitend met uw toestemming. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en delen deze alleen met andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening.

3. Doel Gegevens

Voor een aantal verschillende doelen worden uw persoonsgegevens verzameld door Ruimte Makers. Zie hieronder een verdere toelichting.

3.1 Nieuwsbrieven versturen

Wanneer u een dienst bij on afneemt, iets downloadt op onze website, of inschrijft om e-mails te ontvangen, verzamelen wij uw e-mailadres, voornaam, ip-adres en mogelijke locatie om onze nieuwsbrieven via e-mail te versturen. De nieuwsbrieven zijn voornamelijk gericht op kennisdeling maar zijn ook commercieel van aard. Als u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.

3.2 Contact opnemen

Wanneer u contact opneemt met Ruimte Makers via de website, e-mail of telefoon, zullen wij uw gegevens verzamelen zoals naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en het onderwerp van uw bericht. Wij vragen u echter alleen om de gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk van dienst te zijn of om contact met u op te kunnen opnemen.

3.3 Website bezoek & cookies

Ruimte Makers gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone Ruimte Makers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Let op: als u uw instellingen hebt gewijzigd waardoor uw browser helemaal geen cookies accepteert (dus ook geen functionele cookies), kan het betekenen dat sommige delen van de website niet optimaal werken. Video’s of afbeeldingen kunnen dan niet worden vertoond of worden als ‘gebroken’ bestanden weergegeven.

4. Waarvoor en met wie we uw gegevens wel delen

Om u goed van dienst te kunnen zijn, wisselen wij sommige gegevens uit met andere partijen.

Mailchimp

Mailchimp gebruiken wij om onze nieuwsbrieven te kunnen versturen. Wanneer u een dienst bij on afneemt, iets downloadt op onze website, of inschrijft om e-mails te ontvangen, verzamelen wij uw e-mailadres, voornaam, ip-adres en mogelijke locatie om onze nieuwsbrieven via e-mail te versturen. De nieuwsbrieven zijn voornamelijk gericht op kennisdeling maar zijn ook commercieel van aard. Als u iets downloadt van de website, gebruikt MailChimp uw gegevens ook om extra mails te sturen met informatie die aansluit bij wat u heeft gedownload.
Als u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.

Website Hosting

Glashouwer Design is verantwoordelijk voor de hosting van onze website. Zij verwerken gegevens zoals ip-adres en locatie voor een optimale en veilige werking van deze websites.

Externe Partijen

Marking Marketing is het Marketing Agency waar Ruimte Makers mee samenwerkt om marketing doeleinden te realiseren. Marking Marketing zal daarom uw surfgedrag inzien op Google Analytics. Dit is altijd volledig anoniem.

5. Opslagperiode

Ruimte Makers bewaart uw gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ruimte Makers neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk krijgt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via email: info@ruimte-makers.nl

7. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ruimte-makers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

8. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ruimte Makers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde partij, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ruimte-makers.nl.
Om er zeker van te kunnen zijn dat dit verzoek door u is ingediend is het mogelijk dat wij contact met u opnemen om uw verzoek te verifiëren.

8.1 Bij klachten

Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op een juiste gegevensverwerking, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

×